top of page
אבשלום אלמליח

ד״ר אבשלום אלמלח

אוניברסיטת בר-אילן

חוקר עמית

ד"ר אבשלום אלמלח הוא חוקר בתחום המתפתח של מדעי הרוח הדיגיטליים, שם הוא משלב את מומחיותו בטכנולוגיה ובמדעי החברה כדי לעצב מחדש את הבנת התרבות האנושית, ההיסטוריה והספרות בעידן הדיגיטלי. עבודתו של ד"ר אלמלח סובבת סביב ניצול הפוטנציאל של כלים ומתודולוגיות חישוביות לניתוח ולפרש כמויות עצומות של חפצים תרבותיים, טקסטים ותיעודים היסטוריים. באמצעות הפרויקטים החדשניים שלו, פיתח ד"ר אלמלח אלגוריתמים וטכניקות חדישות המאפשרות אוטומציה של תהליכים כגון ניתוח טקסט, תיארוך טקסט היסטורי ותיקון שגיאות OCR של טקסטים היסטוריים.

bottom of page