top of page
אביטל צדוק

ד״ר אביטל צדוק
אוניברסיטת בר-אילן

חוקרת עמיתה

ד"ר אביטל צדוק הינה חוקרת בתחום מדעי המידע עם מיקוד בישום שיטות של עיבוד שפה טבעית (Natural Language Processing) מבוססות בינה מלאכותית וניתוח ובניית פרופילים ברשתות חברתיות. במחקרה השתמשה במתודולוגית Universal Dependencies (UD) וכמקרה בוחן הופעלה המתודולוגיה על שני חיבורים מתחום הספרות הרבנית המוקדמת, המשנה והתוספתא. ממצאי המחקר עשויים לסייע למחקר של ספרות רבנית, לעמוד על מאפייני והשפעות העריכה של החיבורים ולהשוות את סגנונות העריכה שלהם.      

תרומת המחקר מודגמת במאמר כאן. בנוסף להישגיה האקדמיים, ד"ר אביטל צדוק מנהלת קבוצות פיתוח תוכנה בסביבה ארגונית גדולה עם ניסיון מעל שני עשורים. מומחית במחזור החיים המלא של ניהול פרויקטי תוכנה ובעלת מיומנות בשפות תכנות כמו C#, Python ו-JavaScript. דגש על הבטחת איכות ושיפור מתמיד, תוך יישום בדיקות על פי סטנדרטים בתעשייה כדי לספק פתרונות תוכנה באיכות גבוהה. קיים רקורד של טיפוח ושיתוף פעולה, חדשנות ושיפור מתמיד בתוך הצוותים. פרופיל לינקדאין.

bottom of page