top of page
מעיין גפת טמיר

פרופ' מעיין גפת-טמיר (ז'יטומירסקי)
אוניברסיטת בר-אילן
ראש מעבדה

מעיין גפת-טמיר (ז'יטומירסקי) היא פרופסור חבר וחברת סגל בכירה במחלקה למדעי המידע משנת 2006. הדוקטורט שלה היה בתחום עיבוד שפה טבעית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. היא פיתחה אלגוריתמים חדשים לבנייה אוטומטית של אונטולוגיות מתוך קורפוסים טקסטואליים גדולים. כמו כן היא בעלת תואר B.A בבלשנות עברית. תחומי המחקר והמומחיות הנוכחיים שלה הם פיתוח מודלים אתיים של נתונים, אונטולוגיות מרובות דעות, מחקר מונחה נתונים ויישומיהם במדעי הרוח והחברה הדיגיטליים. היא גיבשה גישה אתית לייצוג, ארגון וניתוח של מידע המבוסס על אונטולוגיות מרובות דעות. מחקריה מתרכזים סביב יצירת מודלים אונטולוגיים אתיים המשמשים כלי לזיהוי וניתוח דעות, כמו גם להערכה אוטומטית של הטיות בתוך קורפוסים טקסטואליים גדולים. היא משמשת כעורכת שותפה של כתב העת Frontiers in AI: Language and Computation מאז 2018. היא זכתה במספר פרסים על פרסומיה ופרויקטי המחקר שלה, האחרון הוא פרס הפרטיות היוקרתי PICCASO לשנת 2022 למחקר הפרטיות החדשני הטוב ביותר. בשנים האחרונות קיבלה פרופ' גפת-טמיר עשרה מענקי מחקר ממוסדות מימון תחרותיים, כמו הקרן הישראלית למדע, משרד המדע והטכנולוגיה בישראל Horizon 2020. היא כתבה למעלה מ-80 מאמרים מדעיים שפורסמו בכתבי עת בולטים, כגון PLOSONE , Helyion, JASIS&T, DSH ואחרים.

bottom of page